Datuen Babeserako Politika

Irismena

Datuak babesteko politika hau webgune honen bidez lortutako datuei aplikatuko zaie, Amavir markarekin lotutako entitateekin lotutako beste harreman-kanal batzuetatik lortutako datu pertsonalen gaineko pribatutasun-politika eta datu-babesaren arloan lortutako arauak alde batera utzita.

Zein da datuen tratamenduaren arduraduna?

2016/679 (EB) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduari jarraiki, eta, datu pertsonalen babesari dagokionez, Espainian aplikatu beharreko gainerako legeriarekin bat etorriz, jakinarazten dizuegu webgune honetan argitaratutako formularioak betetzen dituzten fitxategietan PLANIGER, S.A. enpresaren jardueren erregistroa osatzen duten fitxategiei erantsiko zaizkiela. (A-83151977 IFZ). Helbidea: Infanta Mercedes kalea, 90, 2. eta 6. solairua. C p 28020 Madril (Espainia).

Zein helbururekin eta legitimazio-oinarriarekin tratatzen ditugu webgune honen bidez lortutako datuak?

 • Amavir zahar etxeei edo, hala badagokio, hitzordu-eskaerari buruzko informazio- eskaerei erantzuteko.. Legitimazioaren legezko oinarria: informazioaren eskaeratik eratorritako interesdunaren baimena (Art. 6.1A) BGPD).
 • Langileak hautatzeko prozesuak kudeatzeko, hautagaietatik jasotako curriculumen kudeaketa barne. Legitimazioaren legezko oinarria: interesdunaren baimena (Art. 6.1A) BGD)
 • Egoiliarraren eta haren senitartekoen, lagunen eta hurbilen arteko komunikazioak errazteko, baldin eta egoiliarrak horretarako baimena ematen badu. Legitimazio oinarria: interesdunaren baimena (Art. 6.1 a) GPD).
 • Erabiltzaileentzako arreta-zerbitzua (EAZ) emateko,,eta erreklamazio, iradokizun eta eskerren tramitazioa kudeatzeko. Legitimazio oinarria: interesdunaren baimena (Art. 6.1 a) GPD).
 • Sustapen-ekintzak egiteko, eta, oro har, merkataritza-ekintzak egiteko; besteak beste, erakusketak, mintegiak, jardunaldi profesionalak, zozketak antolatzea eta sustapen-lehiaketak antolatzea, eta antzeko beste ekitaldi batzuk egitea. Legitimazio oinarria: bidezko interesa (Art. 6.1 f) BGPn) eta, hala badagokio, interesdunaren adostasuna (6.1 a) artikulua).

Nori jakinaraziko dizkiogu zure datu pertsonalak?

PLANIGER, S.A. enpresak bakarrik bakarrik komunikatuko ditu datu pertsonalak:

 • Amavir egoitza-zentroak kudeatzen dituzten sozietateei.
 • Legez nahitaez eman behar zaizkien hirugarrenek, organismo publikoek eta erakunde publikoek, baita Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek eta jurisdikzio-organoek ere.
 • Amavirrekin kontratuak egiten dituzten zerbitzuen hornitzaileei, Europar Batasunean edo babes-maila egokia duten herrialdeetan.

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

 • Enpleguko eta curriculumeko hautagai-zerrendaren bidez lortutako datu pertsonalak gehienez ere bi urtez gordeko dira, eta epe horiek igaro egingo dira datu basetik. Hala ere, hautagaia hautatua izanez gero, curriculumeko datuak gordeko dira lan-harremana kudeatzeko.
 • Informazioa eskatzeko formularioaren bidez lortutako datu pertsonalak eskaerari erantzuteko behar den denboraz bakarrik gordeko dira.
 • Merkataritza-informazioa bidaltzeko berariazko baimena eman baduzu, zure datuak gordeko dira, baldin eta baimena ezeztatzeko borondatea adierazten duzun arte. Sustapen-arloko informazioa igortzea interes legitimoa bada, bere datuak gordeko dira, interes horrek irauten duen bitartean edo aurka egiteko eskubidea gauzatu arte.
 • Egoiliarretakoren batekin harremanetan jartzeko lortutako datuak behar den denboran gordeko dira, bidalitako mezuaren hartzaileak harrera onartu edo ezeztatu dezan eta, hala badagokio, bide elektronikoz erantzun bat izapidetzea erabaki dezan, egoitzako talde teknikoaren laguntzarekin.
 • Bezeroarentzako arreta-formularioaren bidez lortutako datuak, iradokizunak, erreklamazioak eta eskerrak kudeatzeko behar den denboran bakarrik gordeko dira, asistentzia- zerbitzuak/osasun-zerbitzuak emateari buruzko arauek eta legeek ezarritakoaren arabera.

Zein segurtasun-neurri aplikatuko zaizkie zure datu pertsonalei?

Emandako datu pertsonalen tratamenduari esker, beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartuko dira, haiek baimenik gabe galdu, behar ez bezala erabili, aldatu eta horietara baimenik gabe iristeko; hots, teknologiaren egoera, datuen izaera, egindako arriskuen azterketa eta ISO 27001:2013 arauan zehaztutako jardunbide egokiak kontuan hartuta.

Nola erabil ditzakezu zure eskubideak zure datu pertsonalekin?

Emandako baimenak baliogabetzeko, baita datuetara iristeko, zuzentzeko, baliogabetzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, ezabatzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, mugatzeko, eramangarritasunerako, aurkaratzeko, mugatzeko, eramangarritasunerako eta erabaki automatizatuen mende ez jartzeko, infanta Mercedes kalea, 90, 2. eta 6. solairua. PK 28020 Madril; edo e-mail bat bidali helbide honetara: [email protected]

Eskaerak honako datu hauek jaso beharko ditu: interesdunaren izen-abizenak, nortasun agiriaren kopia, pasaportea edo beste identifikazio-agiri bat, eta, hala badagokio, haren ordezkariaren izena, eta, hala badagokio, ordezkaritzaren egiaztagiria; helbidea, eskaeraren xedearen jakinarazpenetarako eta zehaztapenerako.

Interesdunak uste badu aurreko eskubideak indarreko legeriaren arabera artatu ez direla, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean eskubideak babesteko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du.

Eskatutako datuen derrigorrezko izaera edo aukerakoa

Inprimakien bidez eskatutako datuak hala daude identifikatuak. Informazio hori emateari uko egiteak informazioa edota eskatutako prestazioa ezin ematea ekar dezake.

Nola jar daiteke harremanetan datu pertsonalak babesteko ordezkariarekin (DBE)?

Datuak Babesteko Eskuordetzak (DBE), funtsean, honako eginkizun hau du: kasu honetan, PLANIGER, S.A.-ri datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen araudia betetzeari buruz aholkatzea eta gainbegiratzea, baita arduradun horren eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren arteko lotura gisa ere.

Gure DBErekin harremanetan jar zaitezke honako helbide elektroniko honen bidez: [email protected]