Bideozaintza

videovigilancia

Arduraduna

PLANIGER, S.A. CIF A83151977 Infanta Mercedes 90 kalea, 2º solairua, 28020 Madrid

Zure datu babeserako eskubideak berma ditzakezu segidako helbidean:
[email protected]

Zure datu pertsonalen inguruko informazio gehiago

Bideozaintza sistemaren helburua da pertsonen segurtasuna bermatzea.

Bideozaintzari buruzko lege oharra

Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen legeriaren arabera, jakinarazten dizuegu Amavir zahar etxeetan ezarritako bideozaintzako kamerek hartzen dituzten irudiak datu pertsonalen tratamendua dira. Irudi horiek, enpresa bakoitzaren ardura dira. Tratamenduaren arduradun den aldetik, horien titular diren sozietate bakoitzak egindako datu pertsonalen tratamendua dela. Bideozaintza-sistematik eratorritako tratamenduaren helburuak pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzea eta zahar etxeetan lan-kontrolerako ahalmena gauzatzea dira. Legitimazio-oinarria legezko interesa izatea da (DBD 6.1 f artikulua).

Hartutako irudiak tratamenduaz arduratzen diren segurtasun pribatuko enpresek erabili ahal izango dituzte, hala badagokio; halaber, justizia-epaitegi eta auzitegi, segurtasun- indar eta kidegoei laga ahal izango zaizkie legez bidezkoak diren kasuetan. Emandako datu pertsonalak lantzerakoan, beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartuko dira, haiek baimenik gabe galdu, behar ez bezala erabili, aldatu eta sartzeak, teknologiaren egoera, datuen izaera eta egindako arriskuen azterketa kontuan hartuta. Irudiak hilabeteko epean gordeko dira; gero, ezabatu egingo dira, delitutzat jo daitezkeen edo laneko arau-hausteak izan daitezkeen ekintzen komisioa egiaztatzeko epe horretatik harago gorde behar diren kasuetan izan ezik.

Datuak eskuratzeko, ezabatzeko, aurre egiteko eta mugatzeko eskubideak erabiltzeko, segidako helbidera idatzi: Infanta Mercedes kalea, 90. 2. eta 6. solairuak. PK: 28020 Madril; edo segidako helbidera elektronikora:  [email protected]

Interesa duenak uste badu aurreko eskubideak indarreko legeriaren arabera ez direla artatuak izan, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren (DBEB) aurrean eskubideak babesteko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du. DBEBrekin harremanetan jartzeko: [email protected]