Bidali curriculuma

Jarraitu ahal izateko, lege-terminoak onartu behar dituzu. Datuen Babeserako Legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Amavir izena duen fitxategi batean jasoko direla. Zure eskubideak posta elektronikoaren bidez erabil ditzakezu. [email protected].