Responsabilitat Social

Amavir és una empresa compromesa amb la societat

Responsabilidad social

El compromís amb la societat és també un segell distintiu d’Amavir, empresa socialment responsable sota els paràmetres de la certificació SGE 21 de Forètica i del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Apostem per la transparència, la participació i la comunicació amb els nostres grups d'interès, especialment amb les nostres famílies, ja que entenem que són una part fonamental del dia a dia de les seves persones grans. Les nostres residències són centres oberts i amb horaris de visita amplis, ja que volem que puguin passar el màxim de temps possible amb ells, i ens agrada també que estiguin en contacte amb el seu entorn.

Som una organització ètica, que aposta per la innovació i la recerca per aplicar els últims avenços científics i terapèutics en la millora de la qualitat de vida dels nostres usuaris. També estem compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient, així com amb el desenvolupament professional i personal dels nostres professionals i amb l'acció social cap a les persones que més ho necessiten.