Política de Qualitat

A Amavir treballem amb un model d'atenció centrada en la persona que aposta per la millora contínua

Política de Calidad

La qualitat i l'alta especialització en l’atenció són segells distintius d’Amavir, cosa que ens ha valgut l’obtenció de nombrosos reconeixements i premis i, el que és més important, la confiança dels nostres clients i de les administracions públiques amb les quals treballem.

A Amavir apliquem models de gestió centrats en la persona i enfocats en la millora contínua. Totes les nostres residències compten amb certificats de qualitat segons el model ISO 9001, i anualment es duen a terme auditories internes i externes per vetllar per la qualitat dels serveis. A més, apostem per l'eliminació de subjeccions als nostres centres.

A Amavir també donem molta importància a conèixer l'opinió dels nostres residents i familiars, amb enquestes anuals de satisfacció i reunions periòdiques i posem a la seva disposició un Servei d'Atenció a l'Usuari.